Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek se zabývá základními zákony elektrotechniky - Ohmovým zákonem a Kirchhoffovými zákony. Doplněno o slovníček odborné terminologie a český překlad článku.


DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK - ELECTRICAL SCIENCE,
U.S. Department of Energy
Zkrácená verze článku z Wikipedia.org definuje elektrotechniku a zaměření jejich základních odvětví. Doplněno slovníčkem použitých termínů a českým překladem článku.


http://www.wikipedia.org