Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Modulový výukový systém se skládá z řady vzájemně plně kompatibilních modulů. Výuka s ním je založena na reálném experimentu s podporou počítače a je ideální pro osvojování teoretických vědomostí žáků v praxi. Dále budou uvedeny konkrétní praktické úlohy a možnosti využití systému rc 2000 -  µLAB v odborné praxi.


www.rcdidactic.cz
Výukový systém rc2000 - µLAB, RC společnost s r.o., přístroje pro vědu a vzdělání