Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Učebnice navazuje na knihu Základy elektrotechniky I a zabývá se především obvody střídavého elektrického proudu. Zajímavou didaktickou formou využívá matematiku v komplexním oboru při řešení elektrotechnických obvodů. Součástí tématických celků jsou praktická cvičení, která vedou žáky k ověření získaných teoretických vědomostí.


http://www.librix.eu/cz
Učebnice navazuje na znalosti a dovednosti žáků získané v elektrotechnice na základní škole. Zajímavou didaktickou formou využívá matematiku při řešení elektrotechnických problémů. Součástí tématických celků jsou praktická cvičení, která vedou žáky k ověření získaných teoretických vědomostí.


http://www.librix.eu/cz
Užitečná učebnice obsahující mimo základní pojmy a vzorce elektrotechniky také matematický dodatek. Počítání s dvojčleny, polynomy a mocninami, stejně jako exponenciální, kvadratické a logaritmické funkce včetně počtu diferenciálního, jež jsou někdy pro studenty hůře pochopitelné ale velmi důležité.


http://shop.ben.cz/cz/120941-vzorce-pro-elektroniku.aspx
V učebnici, která navazuje na učební text "Elektrotechnika I" a "Elektrotechnika II", se na příkladech a úlohách procvičují základy elektrotechniky, a to obvody se stejnosměrným proudem, elektrické a magnetické pole a obvody se střídavým proudem.


http://shop.ben.cz
Učebnice navazuje na učební text "Elektrotechnika I". Obsahuje základní pojmy ze střídavých proudů a řešení jednoduchých a složených obvodů se střídavým proudem.


http://shop.ben.cz
Učebnice vytváří správné představy o základních pojmech a vztazích v elektrotechnice. Klade důraz zejména na řešení úkolů v oblasti elektrických a magnetických obvodů v ustáleném stavu. Každá kapitola je doplněna řešenými příklady.


http://shop.ben.cz