Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Učební osnova 2. ročníku čtyřletého studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika se bude v SŠ-COPT Kroměříž výukově aplikovat od 1.9.2010. Proto jsou zde uvedeny pouze tematické celky bez hodinových dotací.


ŠVP SŠ - COPT Kroměříž 2009
Tematický plán 1. ročníku čtyřletého studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika se v SŠ-COPT Kroměříž výukově aplikuje od 1.9.2009 podle schváleného Školního vzdělávacího programu.


ŠVP SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova 539