Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
V posledních letech se objevila řada knih, dokazujících, že lidstvo je pouhým důsledkem genetických experimentů mimozemšťanů, kteří potřebovali na Zemi dělníky pro svoji těžbu nerostů (Zecharia Sitchin).


Globalizace neboli srůstání světa, je proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států.


"Bezpečnostní rada státu se dnes na podnět předsedy vlády Petra Nečase zabývala bezpečnostní situací v severních Čechách, především na Šluknovsku a Rumbursku."


Poslední dobou se stále častěji objevuje názor, vyjadřující nespokojenost s tím, jak hodně se rozplynuly naděje, vkládané po pádu socialismu do nového ekonomicko-politického uspořádání společnosti.


DNES, 17. 12. 2010, Oldřich Slováček
Proč je multikulturní společnost od základu špatná? Vychází totiž z předpokladu, že všechny kultury mají stejnou potencionální hodnotu a zaslouží si stejný respekt.


MF Dnes 9. 8. 2001, Fedor  Gál
Trest smrti byl v Československu zákonný a užívaný před jeho zrušením v roce 1990. Tohoto zrušení se drží i nástupnické státy Československa, takže v současné době ani v České republice, ani na Slovensku, není trest smrti legální.


Uvedené informace by mohli pomoci studentům ale také široké veřejnosti v oblasti udělování titulů a akademických titulů.