Zvládnutí minimálně jednoho světového jazyka patří dnes k běžné "výbavě" každého mladého člověka - proto i Centrum odborné přípravy technické věnuje výuce cizích jazyků nemaloupozornost. Studenti a žáci mají možnost výběru mezi angličtinou a němčinou, přičemž ve výuce navazujeme na učivo ZŠ, které dále prohlubujeme a rozšiřujeme. Každý z oborů má ve svých vzdělávacích programech kladen důraz jak na všeobecnou, tak i odbornou stránku jazyka. Při vlastní výuce cizích jazyků uplatňují jednotliví vyučující nejnovější principy, přístupy imetody, vždy oceňují dílčí úspěchy a snahu žáků. U studijních oborů je výuka zakončena maturitní zkouškou, při které žáci zúročí dosažené gramatické i komunikativní znalosti a dovednosti.